Rozhodnutie o obmedzení výkonu rybárskeho práva v súvislosti s MS2017.