SEKTOR II

Poprad rieka (lov z brehu a brodením)

Popis:

Súťažný sektor začína vtokom Mlynického potoka do rieky Poprad v meste Svit a končí na cestnom moste ponad rieku Poprad blízko nákupného centra TESCO v meste Poprad. Menšia rieka s  kamenistým dnom, šírkou od 5 do 15 m, s priemernou hĺbkou 30-80 cm. Brehy rieky sú značne obrastené pobrežnou vegetáciou hlavne v hornej časti toku. Priemerný prietok v mesiaci September je okolo 1,5 m3/s. V závislosti od okolností je vhodné pri love rýb použiť nymfy či suché muchy.

Bodovateľné ryby:

Pstruh dúhový, Pstruh potočný, Sivoň americký, Lipeň tymiánový.

Spravované:

MO SRZ Svit

Povolenia na rybolov:

Milan Palan           Tel:+421 905 705 802   Email: palan.milan@gmail.com

Dr.Marian Bezak   Tel:+421 905 499 175   Email: lexokoliba@azet.sk

Sprievodca:

Andrej Benka
+421911720754
benka.andrej@gmail.com

Loading...