SEKTOR IV

Orava rieka (lov z brehu a brodením)

Popis:

Súťažný sektor začína na cestnom moste pod obcou Sedliacka Dubová až po železničný most v meste Dolný Kubín. Veľká rieka so šírkou od 30 do 80 m, s priemernou hĺbkou 60-130 cm s príležitostnými hlbšími miestami s hĺbkou 2-3 m. Brehy rieky sú značne obrastené pobrežnou vegetáciou a stromami. Priemerný prietok v mesiaci September je okolo 15 m3/s. V závislosti od okolností je vhodné pri love muškárením použiť strímre, nymfy, mokré či suché muchy.

Bodovateľné ryby:

Pstruh dúhový, Pstruh potočný, Sivoň americký, Lipeň tymiánový, Pstruh jazerný, Hlavátka podunajská, Jalec hlavatý, Jalec obyčajný.

Spravované:

MO SRZ Dolny Kubin

Povolenky na rybolov:

Martin Hubinak (len revir 3-2710-6-1 Orava1)
Fishing tackle shop, Hviezdoslavovo námestie 1685/21, Dolný Kubín
Working days 10:00-17:00 / Saturday 10:00-12:00
Mobile: +421 918 378 229
Email: martinhub@gmail.com

Jan Kompan (len revir Orava2)
Address: Oravsky Podzamok 120
Mobile: +421 917 102 233
Mobile: +421 911 233 188
Email: ing.jan.kompan@gmail.com

Sprievodca:

Roman Teluch
roman.teluch@gmail.com

Andrej Benka
+421911720754
benka.andrej@gmail.com

Adam Judiak
Mobile: +421918220264
Email: adamjudiak3@gmail.com

Michal Kuboš
Mobile: +42191230650
Email: miso.kubos@gmail.com

Loading...