SEKTOR V

Váh rieka (lov z brehu a brodením)

Popis:

Súťažný sektor začína na sútoku riek Biely Váh a Čierny Váh a končí na moste v Liptovskej Porúbke. Stredne veľká rieka so šírkou od 15 do 25 m, s priemernou hĺbkou 50-100 cm s príležitostnými hlbšími miestami s hĺbkou do 2 m. Brehy rieky sú v hornej časti toku značne obrastené pobrežnou vegetáciou a stromami. Dno je kamenisté a piesčité. Priemerný prietok v mesiaci September je okolo 6 m3/s. V závislosti od okolností odporúčame pri love muškárením použiť strímre, nymfy, mokré či suché muchy.

Bodovateľné ryby:

Pstruh dúhový, Pstruh potočný, Sivoň americký, Lipeň tymiánový, Pstruh jazerný, Hlavátka podunajská.

Spravované:

MO SRZ Liptovský Hrádok

Povolenky na rybolov:

Jozef Trnka
Pri tehelni, Liptovsky Hradok
joe111trnka@gmail.com
Mobile: +421 905603064

Sprievodca:

Andrej Benka
Mobile: +421911720754
Email: benka.andrej@gmail.com

Matej Kordoš
Mobile: +421915670760
Email: starfish@starfish.sk

Loading...